ARM kimya şirketi kuruldu
Direkt ihracata başlandı