Tarihçe

Ürün Kategorileri

Tarihçe

1800

Feshaneye ve halı - kilim ipliği için yün boyama
Organik kök boyalardan boya imalatı

1900

Toz boya üretimi Deri işleme

2005

ARM kimya şirketi kuruldu
Direkt ihracata başlandı

2011

Boyahane kuruldu

2012

ARM Tekstil Boya Kimya şirketi olarak birleşildi
Yeni yerine taşındı

2016

Kalite belgeleri alındı

2019

Tesis genişletildi Ürün gamına silikon yağları, permanganat alternatifi gibi ürünler dahil edildi
Bugün