Ürün Kategorileri

Enzimler

Ürün Adı İyonik Karakter Açıklama
ARBAC ENZ - Enzim için geliştirilmiş bakterisit
ARMAPEC PKT - Pektinaz Enzimi
ARMAPER ATE-C - Konsantre Antiperoksit/Katalaz Enzimi
ARMAPIL AE 5000 - Konsantre Asit Tüy Enzim 
ARMAPIL APE-C - Konsantre Tüy Enzimi (Nötr)
ARMAPIL NE 5000 - Konsantre Nötr Tüy Enzim 
ARMADES EZ - Konsantre Haşıl Sökücü enzim
ARMALAC EY - Konsantre Lakkaz Enzim
ARMSTONE SWE - Taş Yıkama Enzimi. Beyaz kısımların kirlenmesi minimum seviyededir. Yıkama ve disperge etme özelliğine sahip nötral selülaz formulasyonu
ARMSTONE CLD - Soğuk suda çalışan,özel formule edilmiş taş yıkama enzimi. 

Bilgi Talep Formu